Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Scroll to Top

To Top

פרוייקטים

מוקד ארזי

מוקד ארזי היא חברת האבטחה הגדולה ביותר בדרום. מול התחרות האגרסיבית בין המוקדים הפועלים בשטח הכתבנו קו פעילות פרסומית שמטרה לבדל את ארזי

ולתמוך בפרמטרים האיכותיים של החברה

אחד הקמפיינים אף זכה להיכלל במוסף הארץ, בטור של הצלם אלכס ליבק